En lille stemnings film produceret af AntHouse i samarbejde med DOP Rasmus Baunkjær.